همکاری با ما

 از کلیه علاقمندان و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی دعوت می شود سوابق و مشخصات خود را به آدرس recruitment@kimiajav.ir ارسال نمایند.