برگزاری دوره آموزشی در حوزه فناوری نانو

برگزاری دوره آموزشی در حوزه فناوری نانو

  

یکی از اهداف اصلی شرکت کیمیاژاو انجام فعالیت های آموزشی و انتقال دانش در حوزه های تخصصی دپارتمان های خود می باشد. در این راستا و با توجه به فعالیت های انجام شده در حوزه ی مهندسی مواد و فناوری نانو در شهریورماه سال جاری به درخواست باشگاه نانو (متولی برگزاری المپیاد دانشجویی کشوری) دوره های آموزشی و طراحی آزمایشات علمی ششمین دوره ی المپیاد دانش آموزی نانو توسط تیم علمی شرکت کیمیاژاو انجام گرفت. در این دوره ضمن ارتقا سطح علمی دانش آموزان در حوزه فناوری نانو با برگزاری سمینارهای علمی متعدد سعی شد تا با طراحی آزمایشات مناسب با مواد اولیه آشنا برای دانش آموزان (مواد طبیعی نظیر برگ و پوست گردو) و تهیه نانومواد از آن ها دید جذاب و مناسبی برای ورود به حوزه فناوری نانو برای دانش آموزان بوجود آید. معرفی و انتقال دانش های نوین برای دانش آموزان که در مهم ترین مقطع تحصیلی خود به سر می برند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و برگزاری صحیح این دوره ها با رویکردی خلاقانه به این حوزه ی علمی نوین می تواند به میزان قابل توجهی در ایجاد انگیزه و انتخاب مسیر علمی آینده آن ها موثر باشد. این مهم موجب شده است تا تیم علمی شرکت کیمیاژاو نگاه ویژه ای به این دوره داشته باشند و تلاش مضاعفی را به آن اختصاص دهند.

  


 

Specifications