مشاوره علمی و فنی پروژه ها

برگزاری دوره آموزشی در حوزه فناوری نانو

برگزاری دوره آموزشی در حوزه فناوری نانو

برگزاری دوره های آموزشی و انتقال دانش در حوزه فناوری نانو در ششمین المپیاد دانشجویی فناوری نانو کشور