مواد و محصولات شیمیایی

برگزاری دوره آموزشی در حوزه فناوری نانو

برگزاری دوره آموزشی در حوزه فناوری نانو

برگزاری دوره های آموزشی و انتقال دانش در حوزه فناوری نانو در ششمین المپیاد دانشجویی فناوری نانو کشور

شوینده مخصوص انواع کف پوش های ورزشی و اداری

شوینده مخصوص انواع کف پوش های ورزشی و اداری

فروش شوینده خاص با فرمولاسیون مهندسی مناسب برای انواع کف پوش های ورزشی و اداری منطبق بر آخرین استانداردهای روز دنیا