دستاوردها

دستاوردها

 

 • بخش خدمات مهندسی
  • انجام مهندسي فاز صفر و پایه.

این بخش از زیر پروژه­هاي مختلفي تشکيل شده است که اهم آن به شرح ذیل مي باشد.

 • توليد داده­هاي طراحي پایه .( BASIC DESIGN DATA)
 • تهيه Specification براي بخش­هاي مختلف با توجه به استانداردهاي هر بخش.
 • طراحي جانمائي کلي پروژه (PLOT PLAN)
 • بررسي فرایند توليد و تهيه دیاگرام­هاي فرایند و ابزار دقيق (P&ID,PFD)
 • تهيه مدارک طراح. FEED
 • تهيه و توليد مدارک مربوط به نقشه هاي زیرزميني پروژه(Under Ground Plan)
 • طراحي جانمائي تجهيزات و تابلوهاي برق و کنترل.
 • تعيين نوع و برآورد تجهيزات مورد نياز پروژه.
 • تهيه مدارک مربوط به سيستم کنترل
 • تهيه نمودارهاي تك خطي فشار ضعيف و فشار متوسط
 • تهيه اطلاعات فرآیندي براي تجهيزات مکانيکي وابزاردقيق
 • خدمات مهندسي پایه در زمينه سيستم­هاي کنترل، برق و ابزاردقيق
 • بررسي و رفع اشکال سيستم هاي کنترل، برق، ابزاردقيق واحدهاي فرآیندي
 • ارائه پيشنهادات در زمينه بهينه سازي سيستم هاي کنترل، برق و ابزاردقيق
 • ارائه خدمات مهندسي پایه در ارتباط با تغيير سيستم هاي کنترل نيوماتيك و آنالوگ به DCS یا DCS مبتني بر Field bus
  • مهندسي تفصيلي طرح.

 براساس مهندسي پایه، خدمات طراحي و تهيه نقشه هاي تکميلي و اجرایي در بخش مهندسي تفضيلي انجام مي گيرد که این بخش نيز موارد زیر را شامل مي شود:

 • طراحي خطوط لوله فرآیندي و انجام تحليل دیناميکي آنها
 • طراحي ونظارت برخرید و اجراي تجهيزات مکانيکي ثاب  (Fixed Equipment)، مبدلها، پمپها وکمپرسورها
 • تهيه Sheet Data براي تجهيزات مکانيکي وابزاردقيق
 • طراحي و تهيه نقشههاي برق و ابزار دقيق
 • طراحي سيستمهاي تأسيساتي مورد نياز
 • طراحي نهائي و تهيه ليست و مشخصات تجهيزات برقی و ابزار دقیق (bulk items).
 • طراحي سيستم اتوماسيون با در نظر گرفتن تمامي جزئيات
 • طراحي سيستم هاي اعلام حریق اطفاء حریق اینترکام و پيجينگ
 • انجام مطالعات HAZOP/HAZID
 • انجام مطالعات قابليت اطمينان (Reliability) و دسترس پذیري (Availability)
 • انجام مطالعات تحليل سطح ایمني مورد نياز
 • تدوین ليست مصالح مورد نياز  (MTO)
 • تهيه مدارک خرید(MRQ)
 • ارائه خدمات مهندسي تفصيلي سيستم­هاي کنترل، برق و ابزاردقيق جهت واحدهاي جدید
 • تغيير سيستم کنترل واحدهاي در حال کار به DCS یا DCS مبتني بر Field bus
 • ارائه فلسفه تغيير سيستم کنترل ، برق و ابزاردقيق واحد
 • تهيه مدارک مربوط به New Control System Architecture
 • اصلاح ، به روزرساني و نهائي نمودن نقشه هاي P&ID طراحي و توليد اسناد و مدارک مهندسي کنترل، برق و ابزاردقيق.

1-3 تدوین و تهيه اسناد مناقصه

 • تدوین و تهيه اسناد مناقصه خدمات مهندسي مشاور
 • تدوین پيش نویس قرارداد
 • برگزاري مناقصه و پاسخگویي فني به ابهامات
 • ارزیابي پيشنهادات فني / مالي و ارائه گزارش به کارفرما
 • شرکت در جلسات مذاکره فني / قراردادي تا مرحله عقد قرارداد
 • خرید و تأمین قطعات و تجهیزات

  در این بخش علاوه بر مهندسي خرید، توانایي پيگيري در زمينه تهيه و تامين سيستم­هاي طراحي شده، موجود مي باشد.

 • تهيه مشخصات فني متناسب با شرایط ویژه هر پروژه
 • تهيه وتکميل Sheet Data ها جهت کليه دستگاه­ها و تجهيزات کنترل، برق و ابزار دقيق
 • انجام Sizing/ Calculation مورد نياز دستگاه­ها با استفاده از نرم افزارهاي معتبر مهندسي
 • تهيه Material Requisition جهت تجهيزات مختلف کنترل، برق و ابزار دقيق
 • انجام مکاتبات با سازندگان تجهيزات و برطرف نمودن اشکالات فني و بازرگاني پيشنهادات (T.Q/C.Q)
 • تهيه جداول مقایسه فني وبازرگاني سازندگان (Technical / Evaluation Bid Commercial)
 • تهيه Requisition Purchase جهت خرید تجهيزات و دستگاه­ها
 • بررسي و تائيد فني مدارک سازندگان ( Vendor Drawings Checking / Approval )
 • بررسی و ارزیابی مدارك فنی و انجام نظارت بر عملکرد سایر مشاورین (DESIGN REVIEW)

این بخش نيز موارد زیر را در بر مي گيرد

 • ارائه خدمات بررسي طراحي­ها، مدارک فني و نقشه­هاي سایر مشاورین اعم از داخلي و خارجي
 • بررسي مدارک طراحي و تکنولوژي مورد استفاده و مشخصات فني تجهيزات و ارائه نظرات اصلاحي یا تکميلي جهت رفع نقائص و اشکالات
 • توانایی تجهیز و انجام نظارت کارگاهی
 • نظارت بر خرید، نصب و راه­اندازي تجهيزات مکانيکي، برق، کنترل و ابزار دقيق طرح­هاي صنعتي در سطوح مختلف

در انتها لازم است به این نکته اشاره شود که به پشتوانه کادر فني و متخصصان با تجربه و با بکارگيري فناوري روز ، تجهيزات و استانداردهاي مناسب در زمينه­هاي تخصصي کنترل، برق و ابزاردقيق امکان ارائه راهکارهاي جامع و خاص براي سيستم­هاي کنترل و مانيتورینگ واحدهاي صنایع پتروشيمي، پالایشگاهي، انتقال فرآورده هاي نفتي و گازي، تصفيه آب، معدن و فولاد در قالب پروژه­هاي EPC وجود دارد. این راهکارها شامل خدمات زیر ميباشد:

 • اجراي پروژه­هاي اتوماسيون صنعتي مبتني بر سيستم­هاي PLC ،DCS و  FCS
 • اجراي پروژه­هاي مانيتورینگ واحدهاي صنعتي
 • مشاوره در زمينه اتوماسيون و مانيتورینگ سيستم­هاي صنعتي
 • انجام خدمات فني مهندسي در زمينه اتوماسيون و مانيتورینگ
 • بهينه سازي و به روز کردن سيستم­هاي کنترل صنعتي قدیمي با استفاده از PLC ، DCS و FCS
 • مشاوره و اجراي فرایند اتوماسيون صنعتي براي توليد کنندگان ماشين­هاي صنعتي
 • جایگزیني بردهاي الکترونيکي قدیمي کنترل دور موتورها با سيستم­هاي اینورتري کنترل دور موتورهاي DC و AC و مشاوره در این زمينه
 • خرید ، مونتاژ و نصب و راه اندازي تابلوهاي درایوهاي AC & DC
 • انجام عمليات نصب، پيش راه­اندازي و راه­اندازي سيستم­هاي اتوماسيون در کليه واحدهاي صنعتي اعم صنایع نفت، گاز، پتروشيمي

برخی از پروژه های معدنی انجام گرفته در شرکت کیمیاژاو

عنوان : امکان سنجی و انجام مطاالت زمین شناسی استحصال لیتیوم از شورابه های کشور افغانستان)با تاکید بر محدوده های مرزی(

سال انجام : 1394

 

 

عنوان پروژه :انجام مطالعات امکان سنجی، مهندسی پایه و برآورد اقتصادی فرآوری شورابه دریاچه نمک در محدوده استان کاشان

 سال انجام : 1394

 

 

عنوان پروژه : اکتشاف و ثبت محدوده های معدنی درخواستی سرمایه گذاران

سال انجام : 1392 تا کنون

 تعداد محدوده های پیشنهاد شده : 5 محدوده

 

عنوان پروژه : بررسی فنی و مهندسی استفاده از دستگاه Ore sorting machine در واحدهای معدنی کشور

 سال انجام : 1393-1395

 

عنوان پروژه : امکان سنجی و تدوین دانش فنی تولید اسید فسفریک از خاک فسفات مجتمع فسفات اسفردی با تاکید بر استحصال عناصر نادر خاکی

سال: 1395-1393