دعوت به سرمایه گذاری

دعوت به سرمایه گذاری

شرکت کیمیا ژاو آمادگی خود را جهت همکاری مستقیم با تمام سرمایه گذاران و شرکتهای سرمایه گذاری اعلام میدارد. در این راستا و با توجه به حوزه های تخصصی خود و همچنین حوزه های علاقه مندی سرمایهگذاران تیم فنی شرکت کیمیا ژاو به عنوان یک مجموعه توسعه فناوری (business developer) آماده است تا مناسبترین حوزه­ های سرمایه گذاری و عناوین فعالیتهای اقتصادی را تدوین و جهت تصمیم گیری ارائه نماید. همچنین در برخی موارد چندین پروژه ممکن است از طرف یک سرمایه گذار مطرح گردد که در اینصورت مطابق تجربیات و فعالیتهای انجام گرفته در مجموعه قادر خواهیم بود تا اطلاعات کاملی جهت اتخاذ بهترین تصمیم گیری در اختیار طرف سرمایه گذار قرار دهیم.

 

** جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با همکاران ما لطفا با دفتر مرکزی تماس بگیرید **