شرکای تجاری

شرکای تجاری

ما مفتخریم که از بدو تاسیس مجموعه تا کنون با بخش های مختلف اعم از شرکت های دولتی و خصوصی همکاری داشته ایم. دستاوردهای بدست آمده در همکاری های دوجانبه موجب شد که ادامه مسیر تحقیق و تجاری سازی ایده های مطرح شده در قالب شراکت و سرمایه گذاری دوجانبه شکل گیرد. این اعتماد حاصل تلاش مستمر همکاران و نفرات متخصص شرکت کیمیاژاو می باشد و مفتخریم که توانسته ایم به این مهم در ایجاد فضای برد برد با کارفرمایان خود دست یابیم.